Wywiad z Błażejem Kurowskim

21. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier, który odbył się w Łodzi w październiku zeszłego roku był znakomitym pretekstem na to, aby sprawdzić jak wygląda i jaki poziom prezentuje nasza wojewódzka scena komiksiarzy. Głównie interesowali nas młodzi, jeszcze mało znani twórcy, którzy dzięki posiadanemu potencjałowi są w stanie sporo namieszać w branży (niektórzy już mieszają, i to całkiem nieźle). I tak oto trafiliśmy na pabianickiego rysownika, Błażeja Kurowskiego, z którym porozmawialiśmy o jego dotychczasowej twórczości, planach na przyszłość i jeździe na desce longboard. Zapraszam do lektury.

Jak długo rysujesz? Pamiętasz swój pierwszy komiks?

Rysuje od prawie 16 lat. W wieku 8 lat rodzice zapisali mnie do pabianickiego MDK-u na zajęcia z rysunku, które głównie miały pełnić formę zapełnienia wolnego czasu. Mając 5-6 lat (dokładnie nie pamiętam) stworzyłem pierwszy komiks, w którym bohaterem była postać o nazwie Indygo. Całość stylowana była na filmowych przygodach Indiana Jones.

Wykorzystujesz swój talent rysowniczy w celach zarobkowych?

Otrzymuje różne zlecenia. Najczęściej są to pracę związane z tworzeniem grafiki w grach komputerowych, elementów graficznych dla stron internetowych i rysunków do prasy lokalnej. Ponadto stale współpracuje z magazynem Kolektyw oraz różnymi zinami komiksowymi.

Myślałeś nad zorganizowaniem wernisażu?

Siedem lat temu w pabianickim MDK-u po raz pierwszy miałem wystawę swoich prac. Aktualnie zbieram materiały do zorganizowania wernisażu w Łodzi. Wystawa odbędzie się w jednej z łódzkich kawiarni, w której dosyć często rysowałem. Spodobały im się moje pracę i zaproponowali możliwość ekspozycji rysunków.

Oprócz rysowania komiksów, jeździsz na longboardzie.  Jak do tego doszło?

Longboardem zainteresowałem się po raz pierwszy po obejrzeniu niemieckiego filmu zatytułowany „Off Beat”, w którym główny bohater jeździł właśnie na tego typu desce. Wcześniej długo jeździłem na zwykłej deskorolce, a obecnie już od trzech lat śmigam na wspomnianym longboardzie. Jeśli chodzi o części to wszystko sprowadzam z Francji.

Zanim zacząłeś tworzyć paski o żywych trupach, pracowałeś nad komiksem pt. „Stachanowiec”.

Stachanowiec był pierwszym komiksem jaki publikowałem w Internecie (wcześniej na tablicy ogłoszeniowej w szkole). Każdy pasek składał się z trzech obrazków zakończonych śmieszną puentą. Pierwsze odcinki powstawały w czarno-białej formie, by z czasem przejść na kolor. Komiks ukazywał się przez trzy lata. Publikowany był także w magazynie Kolektyw. 

Jak wyglądała geneza powstania komiksu „Zombies Ate My Baby”?

Głównym powodem stojącym za powstaniem „Zombies Ate My Baby” jest moja wielka fascynacja produkcjami filmowymi klasy C, w których występują zombie. Ponadto chciałem, aby w komiksie wystąpiły proste dziewczyny wywodzące się z amerykańskiej prowincji, które nie tylko potrafią sprawnie operować bronią białą, ale także umiejętnie posługiwać się np. strzelbą.

Dlaczego zdecydowałeś się tworzyć komiks w wersji angielskiej?

Chciałem, aby komiks był dostępny nie tylko dla polskich odbiorców, ale także przede wszystkim dla zagranicznych czytelników.

Zastanawiałeś się nad tym, aby wydać komiks w formie papierowej?

Oczywiście, że tak. Otrzymałem scenariusz od Bartka Józefiaka, jednakże z braku wystarczającej ilości czasu nie byłem w stanie tego zrealizować. Projekt tymczasowo został zawieszony. Być może wkrótce do niego wrócę. Na pewno chciałbym, aby „Zombies Ate My Baby” pojawiło się kiedyś w wersji papierowej.

Zombies Ate My Baby pojawiło się także w wersji gry na telefon Apple. Możesz opowiedzieć coś więcej o tym?

Pewnego dnia zgłosił się do mnie developer z Warszawy, Eccentricity Games, proponując współprace nad stworzeniem growej adaptacji mojego komiksu. Moim zadaniem było stworzenie oprawy graficznej dla tej produkcji. Gra wyszła na iPhone’a zbierając dobre oceny od recenzentów, co przełożyło się na całkiem spore zainteresowanie wśród graczy.

To był jednorazowy projekt, czy planujecie stworzyć coś jeszcze razem?

Owszem. Aktualnie pracujemy nad nową produkcją w stylu Tower Defense na iPhone’a. Zadaniem gracza będzie powstrzymywanie hordy nacierających przeciwników poprzez stawianie wież obronnych na drodze, po której się oni poruszają.

Możesz szerzej opowiedzieć o magazynem Kolektyw i twojej współpracy z nim?

Kolektyw jest projektem, który wychodzi okazjonalnie, zazwyczaj z okazji większych imprez komiksowych w naszym kraju. Z magazynem współpracuje od pierwszego numeru wydanym wiosną 2007 roku, w którym to został opublikowany mój dwu planszowy komiks „Mały Władek – dzieciństwo w PRL-u”. Jest to magazyn tworzony przez fanów, którego celem jest promocja młodych, nie do końca jeszcze znanych twórców. Podczas trwania 21. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi był dostępny najnowszy, siódmy numer magazynu, w którym znajduje się pięcio planszowy komiks mojego autorstwa zatytułowany „Całość”. Aktualnie trwają pracę nad ósmym wydaniem.

Czy według Ciebie komiksy w formie elektronicznej w niedalekiej przyszłości skutecznie wyprzą komiksy w wersji papierowej?

Wydaje mi się, że to kwestia czasu, aby tak się stało. Sam osobiście preferuje wersje elektroniczną głównie ze względu ekonomicznych, ponieważ większość komiksów interesujących mnie pojawia się wyłącznie na rynku amerykańskim, dlatego nie stać było by mnie na ciągłe sprowadzanie ich zza oceanu.

W jaki sposób powstają poszczególne kadry twoich komiksów?

Najpierw powstaje szkic ołówkiem. W zależności od posiadanego czasu tuszowanie odbywa się ręcznie lub na komputerze. Stworzenie jednej planszy zajmuję mi jeden dzień. W trakcie pracy lubie słuchać alternatywnego rocka i punka. Niektóre kadry ze „Stachanowca”i „Zombie Ate My Baby” powstały w kawiarniach, ponieważ uwielbiam rysować w tego typu miejscach.

Jakich rad udzieliłbyś osobie, która zaczyna dopiero rysować?

Tadeusz Baranowski powiedział kiedyś: „żeby zostać dobrym rysownikiem, trzeba zarysować wagon papieru”. Należy dużo rysować i czytać. Sporo można nauczyć się na błędach innych. Poza tym nie można ograniczać się do ulubionych komiksów z Europy, Japonii czy USA.

Plany na przyszłość?

Zostały rozpoczęte pracę nad ósmym numerem magazynu Kolektyw, dla którego chciałbyś coś stworzyć. Ponadto planuje wziąć udział w różnych konkursach rysunkowych.
Oprócz rysowania komiksów, jeździsz na longboardzie. Opowiedz coś więcej o tym.
Longboardem zainteresowałem się po raz pierwszy po obejrzeniu niemieckiego filmu zatytułowany „Off Beat”, w którym główny bohater jeździł właśnie na tego typu desce. Wcześniej długo jeździłem na zwykłej deskorolce, a obecnie już od trzech lat śmigam na wspomnianym longboardzie. Jeśli chodzi o części to wszystko sprowadzam z Francji.

Twój ulubiony bohater komiksowy?

Pająk Jeruzalem z komiksu Transmetropolitan, który był publikowany przez DC Comics w latach 1997-2002.

Twój ulubiony komiks?

Kilka ich jest. Z zagranicznych są to: Sto naboi, Superman i Scott Pilgrin. Jeśli chodzi o polskie komiksy to: Osiedle Swoboda, Wilq i Jeż Jerzy.

Rysowanie to dla ciebie… ?

Wielka frajda i sposób na wyrażenie siebie.

Strona internetowa komiksu Zombies Ate My Baby / Grupa na Facebooku

_____________________________________________________________________________

Rozmawiał: Marcin Kwieciński / Foto: Marcin Błoch

Reklamy

Posted on Styczeń 2, 2011, in Komiksy, Wywiad and tagged , , , . Bookmark the permalink. 6 Komentarzy.

 1. Hi there Your current website runs up seriously slow in my situation,
  I not really know who’s issue is that however , flickr starts up pretty immediate.
  Nevertheless, I’m going to appreciate you for including amazing blog post.
  I suppose it has become beneficial to a lot
  of people . I should say that you really have done
  fantastic work with this plus wish to find out even more great content
  through you. I ‚ve got you saved to bookmarks to check out
  blog you publish.

 2. Hi there Your current web page runs up honestly slow for my situation, I am not sure who’s issue is that although wikipedia opens up quite quick.

  Nevertheless, Thanks for putting up such a fabulous blog post.
  Perhaps this has already been helpful to lots of people who came at this point.
  I am hoping I’ll be able to get a lot more amazing content and I should really flatter
  you by saying you have carried out awesome job.
  To obtain more knowledge through articles you write-up, I’ve saved to bookmarks this web site.

 3. Hey there I am not sure if it is me or even the website but it is starting
  slow for me, I had to spend sort of a minute or so to successfully load although gmail does work totally .
  Anyways, I have to thank you so much for adding excellent post.
  Nearly everybody who actually stumbled on this great site
  really should have found this article absolutely beneficial.
  I hope I’ll be able to get a lot more amazing stuff and I should flatter you simply by stating you have carried out wonderful writing.
  I have got your site book marked to check out blogs you publish.

 4. Hello there I’m not sure if it is me or even yuor web blog
  but it’s starting slowly to me, I had to spend for a minute or so to load however google operates totally for me.
  Anyway, Thanks for putting up such type of fantastic blog post.

  I guess it has been necessary to a lot of people . This is without a doubt terrific what you actually have concluded in this article and want to see even more posts by
  you. To obtain more understanding by posts which you publish,
  I have saved to my bookmarks this website.

 5. You know I am not sure whether it’s me or perhaps your blog
  post but it’s starting slow , it took me like a moment to finally load up however , google works absolutely for
  me. Nevertheless, I need to say thanks for placing excellent content.
  I’m sure this has been totally helpful to user who actually visit here.

  This is actually brilliant everything that you actually have implemented on this page and want to see a lot more content from your
  site. I ‚ve got you bookmarked to check out new stuff you publish.

 6. Hey there! Your site is loading lagging in my situation,
  that consumed like a minute to successfully reload, I really dont know whether or not it’s just me or
  your web page then again facebook loaded acceptable for me.
  Well, I would like to say thanks for putting brilliant article.
  Almost everyone who stumbled on this site should
  have discovered this short article literally handy. I personally
  ought to state that you really have done amazing job
  with this as well as wish to discover many more wonderful stuff through you.

  I now have you bookmarked to check new stuff you publish.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: